Dekorāciju nomas noteikumi

Sākums / Dekorāciju nomas noteikumi

Piegādes un saņemšanas noteikumi
Mēs piedāvājam piegādes un atgādes pakalpojumus, kuru cena atkarīga
no:
 atrašanās vieta– Rīgas apkārtnē vai ārpus tās;
 attālums, cik tālu dekorācijas ir jānes;
 dekorāciju skaits;
 piegādes un atgādes laiks (darba laikā vai ārpus tā);
 krāvēju skaits.
Par īpašiem apstākļiem, ar kuriem būs jāsaskaras mūsu šoferim vai krāvējiem, lūgums mūs informēt savlaicīgi, vismaz trīs dienas pirms piegādes un atgādes datuma, rakstot par to e-pastā noma@dekonoma.lv. Kādam no Jūsu pārstāvjiem noteikti ir jābūt dekorāciju ieņemšanas vai nodošanas brīdī, lai varētu pārliecināties, ka ar dekorācijām viss ir kārtībā, tās nav sabojātas vai netīras un parakstīt pieņemšanas –
nodošanas aktu.

Dekorāciju sagatavošana pārvešanai.
Lūgums ievērot, ka pirms mūsu šoferu ierašanās, īrētajām dekorācijām jābūt iepriekš sagatavotām pārvešanai tādā pašā izskatā un iesaiņojumā kā saņemts ( piem.,satītām plēvē, ievietotām kastēs, lampiņām satītām utml.) Dekorācijām jābūt gatavām nodošanai tādā pašā stāvoklī kā saņemtas.

Dekorāciju uzskaite.
Klienta atbildība ir pārliecināties, ka visas izīrētās dekorācijas ir saskaitītas un atbilst pieņemšanas – nodošanas aktā rakstītajam.
Ar šī pakalpojuma aptuvenajām izmaksām Jūs varat iepazīties zemāk redzamajā tabulā, bet par precīzām izmaksām iespējams uzzināt tikai
sazinoties ar mūsu projekta vadītājiem, rakstot uz iepriekšminēto e-pastu.

Piegāde ārpus darba laika.
Piegāde un atgāde ārpus darba laika ( darba dienas 9.00 – 17.00) agrā rītā, vēlā vakarā vai brīvdienās un svētku dienās ir iespējama par papildus samaksu, par kuru vienojas ar mūsu projekta vadītājiem, parakstot pieņemšanas – nodošanas aktu.

“Pēdējā brīža” piegāde un atgāde.
Pēdējā brīža piegāde un atgāde ( mazāk kā trīs dienas pirms noteiktā datuma) iespējama tikai tad, ja nav citu pasūtījumu un mūsu transports ir pieejams. Visas mūsu mašīnas ir aprīkotas ar GPS izsekošanas sistēmu.

Līgumi / lietošanas / atgriešanas noteiktumi.
Klients uzņemas pilnu atbildību par nozaudētajām dekorācijām. Par pazaudētām vai neatgriezeniski sabojātām dekorācijām tiks piestādīts
rēķins 100% apmērā. Mēs aicinām mūsu klientus dekorāciju saņemšanas brīdī un pirms pieņemšanas – noodšanas akta parakstīšanas, vēlreiz pārliecināties, ka dekorācijas atbilst vēlamajai kvalitātei un skaitam. Atcerēties, ka tās ir SIA “ DEKONOMAS “ īpašums un ka tās jāatgriež tādā pašā stāvoklī kā saņemtas, tas attiecas arī uz iepakojumu pāravdāšanas laikā. Īpaši gadījumos, kad dekorācijas pārvadā paši klienti.

GALDA DEKORĀCIJAS, SVEČTURI, STIKLA IZSTRĀDĀJUMI
Visiem stikla izstrādājumiem (vāzēm, svečturiem, paplātēm utml. ) jābūt tukšiem un iztīrītiem, pretējā gadījumā tiks piestādīta papildus samaksa 10% apmērā no dekora nomas maksas. Visi plīstošie izstrādājumi jāatgriež tādā pašā iepakojumā kā saņemti.

AUDUMA IZSTRĀDĀJUMI
Pirms auduma iztrādājumu atgriešanas, lūgums, tos izpurināt, salocīt un ievietot maisiņā. Ja audums izstrādājumi ir slapji, tie pirms nodošanas jāizžāvē. Ja auduma izstrādājumiem nodarīti kādi bojājumi – izdedzināts caurums vai deguma pleķis, nolijuši sveķi, caurumi, neiztīrāmi traipi vai citi neatgrieneski bojājumi, kas vairs neļauj esošo izstrādājumu iznomāt, tiks iekasēta 100% aizstāšanas izmaksas sabojātajai nomas precei.